Kerukunan Keluarga Perantau Banjar

Informasi dan foto bubuhan Banjar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Kisah Si Palui: Mantuk

http://www.geocities.com/Tokyo/Palace/5830/palui8.htm 
MAMARAKI musim kamarau sungai-sungai mulai basurut kaya itu jua guntung yang ada di pahumaan sudah mulai karingan banyunya.
= Kalu malihat galagat musim maka aku mangira tahun ini kamaraunya cagar landang ujar Palui.
+ Tapi mudahan haja kampung kita kada cagar kalaparan karna hanyar haja habis mangatam sahut Garbus.
= Aku sabagai katua RT baharap haja supaya kaya ujar ikam itu karna kasihan banar kalu sampai ada kalaparan ujar Palui.
+ Bila sampai tajadi jua, biar bagaimanapun kada mungkin warga kita malihatakannya karna disini kakaluargaan kita masih rakat banar apalagi masing-masing masih ada kancur jarangaunya sahut Garbus.
= Tapi Bus ai, baiknya kita jangan manyambat kalaparan karna itu manyupanakan banar padahal banua kita ini sudah tahabar kalabihan baras.Jadi baiknya istilah kalaparan itu diganti wan kakurangan pangan ujar Palui.
+ Itu hanya sual istilah, satali tiga huang jua Lui ai jawab Garbus nang kada handak bakukuliman.
= Nang parlu kita pikirakan kaya apa supaya musim kamarau ini kita bahimat bacari umpamanya manangguk atawa malunta iwak lalu hasilnya digarih, dijamur gasan pamakan atawa gasan dijual ujar Palui.
+ Kami akur banar sahut Garbus Tuhirang wan Tulamak nang wayah itu takumpulan di gardu.Kalu kaya itu kita tulakan ka pasar manukar alat-maalatnya.Aku mausulakan kaya apa kalu kita manukar lampu suar haja lalu bagawi malam hari kada panas wan kada supan kalihatan urang, usul Garbus.
Imbah masing-masing baisian alat gasan manangkap iwak, ada nang manukar unjung, lukah, lampu suar, lunta wan tampirai lalu bubuhannya baatur mulai manangkap iwaknya.Palui wan Garbus kabujuran katuju manyuar karna iwaknya kada ingar lalu langsung manangkapnya.Mulai imbah isya bubuhannya tulakan ka guntung nang masih dalam banyunya.
= Kita bapisah-pisah manyuarnya supaya tabagi razakinya, aku di hulu ikam di hilir ujar Palui.Lalu masing-masing mulai manyuar babanyak dapat iwaknya.
Balum pukul sawalas, Palui sudah mulai basiap-siap handak bulik sambil manyandang bakul pakulihannya, lalu inya baucap.
= Bus, aku mantuk ujar Palui.
+ Umai Lui, balum tangah hari maka sudah mantuk.Banyak banarkah pakulih ikam.Amun mantuk artinya ikam sudah kawa mambulikakan tutukaran haraga suar wan tumbak ikam, ujar Garbus.
= Pukuknya, mantuk ti pang, sahut Palui.
+ Aku kada parcaya, pakulihan sakali manyuar paling-paling lima ribu, makanya baminggu-minggu manyuar hanyar kawa mantuk harganya, ujar Garbus.
= Ikam jangan salah kira aku mantuk itu kada karna haraga tutukaran suar sudah tabulik tapi aku mantuk karna sudah mangantuk sahut Palui.
+ Ooooo…… jadi maksud ikam mantuk itu adalah bulik ka rumah sahut Garbus pulang.
= Hahaaa….balum tahu dia, ujar Palui sambil maninggalakan kakawalannya nang masih manyuar di pahumaan.[emhati/fullah]
Advertisements

February 5, 2008 - Posted by | Kisah

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: